Úvodní strana


HODOŇAN, stavební bytové družstvo

Projekt s názvem: „REVITALIZACE A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NA ULICI NA PÍSKÁCH, PARCELE Č. 5857/1, A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY SE SKLADOVACÍMI PROSTORY NA ULICI NA PÍSKÁCH, PARCELE Č. 7637/1 V HODONÍNĚ“ je realizován za podpory z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dotačního programu „Úspory energie II“.

Cílem tohoto projektu bylo provedení realizačních opatření ke snížení energetické náročnosti těchto budov, a to zateplení obvodového pláště, výměna střešního pláště včetně zateplení, výměna výplní otvorů, výměna zdroje vytápění, rekonstrukce rozvodů elektroinstalace a další související stavební úpravy.

HODOŇAN, stavební bytové družstvo, zajišťuje bydlení a služby s bydlením spojené ve 156 obytných domech, ve kterých je 3995 bytových jednotek a 56 vestavěných garáží.

Družstvo má ve správě 86 společenství vlastníků – právnických osob a 3 bytová družstva. V rámci živnostenského oprávnění provozuje družstvo i jinou činnost směřující k dosažení zisku, má ve svém vlastnictví 3 nebytové prostory.

Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXV, vložka 198.

 

Informační vývěska SBD HODOŇAN:

Aktuální informace SBD HODOŇAN ke stažení:

  • Systém centrálních odečtů CRS 40 - krátký výklad a typické otázky k problematice povinnosti zpřístupnit měsíčně data o spotřebě tepla či teplé vody a k poskytování dat poskytovatelům energetických služeb pro bydlení
    stáhnout soubor PDF 254,7kB 08.04.24 staženo: 19x
  • Návrh stanov BD Dřínovec Vacenovice k projednání na členské schůzi dne 8.4.2024
    stáhnout soubor RTF 613,7kB 20.03.24 staženo: 35x
  • Pozvánka na členskou schůzi BD Dřínovec Vacenovice dne 8.4.2024
    stáhnout soubor DOC 38,0kB 20.03.24 staženo: 23x