1

Téma: Nový občanský zákoník nahrazující současný Zákon o vlastnictví bytů

V Poslanecké sněmovně Parlamentu byl v listopadu minulého roku schválen návrh nového Občanského zákoníku. Dne 3.1.2012 byl návrh odeslán do Senátu k projednání. Zákon bude platit od r. 2014.

V novém Občanském zákoníku bude současný Zákon o vlastnictví bytů nahrazen ustanovením „Bytové spoluvlastnictví“ od § 1158.

V PSP schválené znění návrhu nového Občanského zákoníku zde:

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o= … 3&pt=1

2

Re: Nový občanský zákoník nahrazující současný Zákon o vlastnictví bytů

Občanský zákoník  platný od r. 2014 byl vyhlášen 22.3.2012 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 89/2012 Sb.